આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Tuesday, October 20, 2009

એ..એ..એ.. બચી ગયો...

એ..એ..એ.. બચી ગયો...
Divya Bhasker - Agency, Perm
Tuesday, October 20, 2009 15:09 [IST]

રામ રાખે તેને કોણ ચાખે, રશિયાના પર્મ શહેરમાં વ્યસ્ત માર્ગ પર આવી જ અજબ ગજબની એક ઘટના ઘટી હતી. સિગ્નલ બંધ હતું, બધા વાહન ચાલકો સિગ્નલ ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આ સમયે એક વ્યક્તિ ચાલીને માર્ગ ઓળંગી રહ્યો હતો ત્યારે બ્રેક થેઈલ થઈ ગયેલી એક બસ પુરપાટે આવી અન્ય વાહનોને હડફેટે લીધા હતા. જેમાં આ વ્યક્તિનો આબાદ બચાવ થયો હતો.
No comments:

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory