આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Tuesday, November 18, 2008

મારા બ્લોગ માટે આપનો મત ...

http://www.hikanyakumari.com/
દ્વારા આયોજિત બ્લોગ કોન્ટેસ્ટમાં
મારા બ્લોગ
http://gujaratikavitayen.blogspot.com/ ને
છેલ્લા ૧૫ બ્લોગમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલ છે.

ક્ષેત્રીય ભાષાની શ્રેણીમાં
આ એક ગુજરાતી બ્લોગ હોઇ
આપ
http://www.hikanyakumari.com/ ની મુલાકાત લઈ
આપણાં ગુજરાતી બ્લોગ ને મહત્તમ વોટ મળે તે માટે
આપનો વોટ મારા બ્લોગ ને આપી
ગુજરાતનું ગૌરવ વધારી આભારી કરશો
તેવી આપ સર્વેને નમ્ર અનુરોધ સહ અપેક્ષા રાખું છું.

વોટ આપવા માટે શક્ય હોય તો

FireFox Browser નો ઉપયોગ કરશો.ધન્યવાદ.

2 comments:

Anto said...

HI The website is hikanyakumari.com not hikanyakumar.com

Vijaykumar Dave said...

THANKS FOR DRAWING ATTENTION

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory