આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Thursday, November 27, 2008

વોટ આપવા માટેની તારીખ લંબાવાઇ ... ફરી એકવાર વિનંતી ...

એક અનપેક્ષિત નિર્ણય ...

વોટ આપવા માટેની તારીખ ૦૪ ડિસેમ્બર સુધી લંબાવાઇ છે ....
આપ સર્વેએ જે ઊમળકાભેર વોટિંગ કરેલ છે,
તેને હજી તારીખ ૦૪ ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રાખવા
આપ સર્વેને ફરી એકવાર મારે વિનંતી કરવી પડી રહી છે.
આપના સતત સહયોગની અપેક્ષા સહ ....
વોટ આપવા માટે FireFox Browser નો ઊપયોગ કરશો.
વોટ આપવા માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો.
In an unexpected move, Hi Kanyakumari site has decided
to extend date to vote upto 04th December, 2008.
You all have whole heartedly supported to keep me
in lead position.
The decision has forced me to request you again
to vote for me.
Hope you will extend your continuous support ....
To vote, use FireFox Browser.
To vote, click here http://www.hikanyakumari.com/ .
આપનો / Yours,
વિજયકુમાર દવે / Vijaykumar Dave.

No comments:

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory