આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Saturday, December 6, 2008

આભાર ... આભાર ... આભાર ...

http://www.hikanyakumari.com/ દ્વારા આયોજિત INDIAN BLOG CONTEST માં Regional Language શ્રેણીમાં વિજેતા બનાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.http://www.hikanyakumari.com/ સાઇટ પર કરવામાં આવેલ જાહેરાત મુજબ મારા આ બ્લોગ ને ક્ષેત્રિય ભાષાની શ્રેણીમાં પ્રથમ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવેલ છે.આનું શ્રેય માત્ર અને માત્ર આપને જાય છે ... આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ...

Winners of Great Indian Blog Contest


First Prize (Ist English): http://magicalharsh.wordpress.com (35.54% votes)Two days accommodation with food in the resort Indian Hermitage (12 km from Kanyakumari) for a couple - Worth Rs. 10,000


First prize (Ist Regional Language): http://gujaratikavitayen.blogspot.com/ (46.71% votes) Two days accommodation with food in the resort Indian Hermitage (12 km from Kanyakumari) for a couple - Worth Rs. 10,000
Second Prize (English): http://alakananda.blogspot.com (29.97% votes)Two days accommodation in New Cape Hotel, Kanyakumari + Kanyakumari site seeing for a couple - Worth Rs. 4500
ધન્યવાદ ... આભાર ... શુક્રિયા ...
આપનો,
વિજયકુમાર દવે

1 comment:

Anonymous said...

અભીનંદન

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory