આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Saturday, February 6, 2010

રાહુલ ગાંધીની ભયંકર ભૂલ : પહેલા ગુજરાતીઓ અને પછી

Rahul gandhi - Says sorry to bihari students for making anti-gujarat political rant

રાહુલ ગાંધીની ભયંકર ભૂલ : પહેલા ગુજરાતીઓ અને પછી બિહારીઓ ...! ! !

જૂઓ YouTube વિડીયો ...

No comments:

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory