આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Monday, November 26, 2007

વર્તુળ

હું
એક એવા વર્તુળના
કેન્દ્ર પર ઊભો છું
જેની ત્રિજ્યા
તારી અને મારી વચ્ચેના અંતર કરતાં
ઓછી છે.

તું
એક એવા વર્તુળના
કેન્દ્ર પર ઊભી છે
જે
મારા વર્તુળને ક્યાંય છેદતું નથી,
છતાં
આપણે બંને વર્તુળો છીએ,
સરખા લક્ષણો ધરાવતા
સંપૂર્ણ ભૌમિતિક આકારો,
જેને
કેન્દ્ર અને પરિઘ સિવાય
પોતાનું કશું નથી.

No comments:

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory